PORTFOLIO

Skarby_Ziemii_okładka.jpg

Skarby Ziemi - woda

Skąd się bierze woda w kranie?

 

Pozycja "Skarby Ziemi - woda" przygotowana została we współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie i ukazuje rolę wody w życiu współczesnych społeczeństw. W bardzo przystępny sposób omawia cykl hydrologiczny, sposoby wykorzystywania wody przez człowieka (energetyka, transport, rybołówstwo, rolnictwo, sport, turystyka itp.), metody pozyskiwania czystej i zdrowej wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Całość opowiedziana w sposób bardzo przystępny z bogato ilustrowaną szatą graficzną.

Wodociągi_okładka.jpg

Wodociągi polskie

Historia rurmusów, studni i wież ciśnień 

 

"Wodociągi polskie" przedstawiają historię branży wodociągowej na świecie i w Polsce, od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy. Z książki czytelnik może dowiedzieć się po co były budowane wieże kloaczne w zamkach, do czego służył rurmus i dlaczego w średniowieczu uznano kąpiele za bezużyteczne zabiegi. Nigdy wcześniej nie ukazała się pozycja o podobnym zakresie tematycznym i w tak eleganckiej formie, dlatego album stał się bestsellerem wśród firm wodociągowych i był kilkukrotnie wznawiany.

okładka_mala.jpg

Historia higieny wodą pisana

Tego jeszcze nie było!

Przygotowana przez nas publikacja, ze względu na swą formą i poruszaną tematykę, jest unikatowa nie tylko w skali Polski, ale i świata. Dotąd taka publikacja nie powstała. Jest niezwykle ciekawa i barwna. Na jej zakres merytoryczny składają się następujące rozdziały: Filozofia czystości, Historia wody, Kroniki mycia i niemycia, Higiena starożytnych, Czystość i brud w średniowieczu, Higiena ery nowożytnej, Narodziny współczesnej higieny, Między czystością, a brudem - Polska w latach 1918-1939, Dyskretny urok PRL, Sterylna współczesność, Prywatna przyjemność czy społeczny obowiązek, Historia łaźni, Kulturowa historia defekacji, Dzieje prania i sprzątania.

Kolejnictwo_polskie.jpg

Kolejnictwo polskie

Szybko, coraz szybciej

 

Dla człowieka drugiej dekady XXI w. pociągi i kolej są zjawiskiem w zupełności powszechnym, pospolitym i niewartym większej uwagi. Znacznie ważniejsze dla ogółu cywilizacji i jakości ludzkiego życia wydają się nowe fakty i ciekawostki w obszarze technologii informatycznych, gdyż dotyczą o wiele większej części populacji niż sprawy odnoszące się do dość hermetycznego fenomenu, jakim była i jest kolej. Znaczenie powstania i ekspansji kolei żelaznych można - bez zbytniej przesady - porównać do wynalezienia i rozwoju Internetu. 

 

Obecnie – w tym ważnym dla rozwoju branży okresie – publikacja „Kolejnictwo polskie” stanowi ważny głos w rozważaniach nad teraźniejszością i przyszłością sektora.

Medycyna_Polska_Okładka.jpg

Medycyna polska

Poznaj fascynujący świat medycyny!

 

Medycyna, niczym rzymski bóg Janus, ma podwójne oblicze. Jednym spogląda w kierunku sztuki, drugim patrzy w przestrzeń nauki. To pierwsze, starsze, pierwotne i szorstkie, zrodzone zostało w mrokach początków ludzkości, poza czasem mierzonym przez historię. To drugie, młodsze, kreślone było ciekawością uczonych, którzy w ciągu wieków starali się nadać mu kształt niemal doskonały, cyzelując w nim najdrobniejsze nawet szczegóły. Mimo tak wielu różnic, istnieć bez siebie nie mogą i stanowiąc wzajemne dopełnienie tajemnicy – istoty życia i śmierci. Zapraszamy do lektury!

Ergetyka_okładka_copy.jpg

Energetyka polska

Blackout nam nie grozi!

 

Energia, jej wytwarzanie i wykorzystanie stanowi fundament całej gospodarki, decyduje o dalszym postępie, a tym samym o ewolucji współczesnego świata. Z tego powodu strategicznym zadaniem zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski, wyznaczonym na najbliższe lata, jest rozwój energetyki nowoczesnej, ale również bezpiecznej dla środowiska naturalnego. Priorytetem stały się zatem inwestycje w branżę energetyczną, wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań, przy uwzględnieniu niezwykle istotnych kwestii związanych z ekologią i ochroną środowiska. Powyższą problematykę porusza przygotowana przez Wydawnictwo Quixi Media, współnie z Ministerstwem Energii oraz branżowymi izbami gospodarczymi, dwujęzyczna publikacja „ENERGETYKA POLSKA".

04-kopia.jpg

Morska Polska

Maritime Poland

Pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej, Związkiem Armatorów Polskich oraz Polską Izbą Spedycji i Logistyki, opracowaliśmy prestiżową, polsko-angielską pozycją albumową zatytułowaną „Morska Polska”, której towarzyszy portal www.MorskaPolska.pl

 

Album powstał w związku ze Światowymi Dniami Morza, podczas których odbyły się także uroczystości związane z jubileuszem 70. lat Światowej Organizacji Morskiej (ONZ) oraz 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Gazownictwo_okładka.jpg

Gazownictwo polskie

Dzieje i współczesność błękitnego płomienia

 

Album "Gazownictwo polskie" zrealizowany został na zlecenie Izby Gospodarczej "Gazownictwo Polskie". Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części. Pierwsza omawia dzieje nieistniejącego już gazownictwa węglowego, druga ukazuje początki i rozwój gazownictwa ziemnego, trzecia zaś charakteryzuje zmiany oragnizacyjne jakie miały miejsce w branży po 1989 r. oraz przedstawia najistotniejsze przedsiębiorstwa sektorowe. Album stał się nie tylko narzędziem marketingowym Izby Gospodarczej Gazownictwa, lecz także PGNiG SA, przy którego zaangażowaniu powstał.

Blue_Energy_okładka.jpg

Blue energy

160 lat przemysłu naftowego i gazownictwa

 

Ponad 160 lat temu Ignacy Łukasiewicz uruchomił w Bóbrce pierwszą kopalnię nafty, który to akt uznaje się za symboliczny początek rozwoju przemysłu naftowego i gazownictwa ziemnego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Powyższy jubileusz stał się doskonałym przyczynkiem nie tylko do bieżącej analizy rynku gazu w Polsce, ale i świetną okazją do promocji branży! Pod patronatem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Instytutem Nafty i Gazu, Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, powstała wyjątkowa publikacja pt. "BLUE ENERGY”.

Nafta_okładka.jpg

Nafta polska

Przemysł naftowy i petrochemiczny w Polsce

 

Wspólnie z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Geologicznym oraz Polską Izbą Paliw Płynnych, opracowaliśmy wyjątkową publikację branżową zatytułowaną „NAFTA POLSKA – POLISH OIL”. Przyczynkiem do jej powstania była 160 rocznica uruchomienia przez Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce pierwszej kopalni ropy, a tym samym symboliczne zapoczątkowanie polskiego przemysłu naftowego.

Biała_okładka.jpg

Bialskie wodociągi

Wyjątkowy album dla wyjątkowego przedsiębiorstwa

 

Biała Podlaska, w której systemowe rozwiązania wodociągowe funkcjonują dopiero od 50 lat, plasuje się w czołówce innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzieje się tak za sprawą rozsądku i dalekowzroczności włodarzy miasta i sensownemu wykorzystywaniu środków unijnych. W albumie „50 LAT BIALSKICH WODOCIĄGÓW” zawarto wiele informacji z historii i czasów współczesnych zakładu w Białej-Podlaskiej.

Bankowość_okładka.jpg

Banki spółdzielcze

Historia pieniądza, systemów finansowych i banków

 

Bankowość spółdzielcza na świecie ma solidną, ugruntowaną pozycję zarówno na rynku, jak i w opinii społecznej, a banki spółdzielcze uznawane są za najbardziej wiarygodne instytucje finansowe. Niestety, w świadomości Polaków spółdzielczość została połączona z poprzednim ustrojem i jako taka uznana za relikt przeszłości. Pozycja „BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE”, ukazująca dzieje pieniądza, historię banków oraz rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce i Europie, próbuje te niekorzystne stereotypy przełamać.

TAURON okladka.jpg

Tauron Polska Energia - monografia

Energetyczny łańcuch wartości

 

Publikacja „TAURON Polska Energia” jest monografią czołowego koncernu energetycznego w Polsce. Album ukazuje dzieje i współczesność przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej, usystematyzowanych w energetycznym łańcuchu wartości. Charakteryzuje obszary: wydobycia, wytwarzania, ekoenergii, ciepłownictwa, dystrybucji, obrotu oraz obsługi klienta. Całość w polsko-angielskiej wersji językowej z olbrzymią liczbą świetnych archiwalnych i współczesnych zdjęć. Gorąco polecamy!

Kozienice_okładka.jpg

Elektrownia Kozienice

Historia największej polskiej elektrowni na węgiel kamienny

W obrany przez nas profil edytorski doskonale wpisuje się kolejne opracowanie, tym razem dotyczące historii budowy i działania największej polskiej elektrowni zasilanej węglem kamiennym - Elektrowni Kozienice. Publikacja "Elektrownia Kozienice" ukazuje siłownię nie tylko w perspektywie technicznej, przedstawiającej aspekty jej powstania i eksploatacji, ale również, lub może przede wszystkim, w ujęciu ludzkim i społecznym. Ulokowanie olbrzymiego zakładu przemysłowego w rejonie zdecydowanie rolniczym, pociągnęło za sobą brzemienne w skutkach zmiany w rustykalnym dotąd stylu życia mieszkańców regionu kozienickiego.

Drogownictwo_okładka.jpg

Drogownictwo polskie

Dzieje mostownictwa i drogownictwa

 

Album "Drogownictwo polskie" powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Związkiu Mostowców RP, przy wsparciu Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W gronie znamienitych autorów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej, prof. mgr inż. Andrzej Jarominiak z Politechniki Rzeszowskiej, dr inż. Andrzej Niemierko, dr inż. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczy Dróg i Mostów oraz prof. dr hab.  Bolesław  Orłowski z Instytutu Historii Nauki PAN.

Dorożka_okładka.jpg

Od dorożki do metra

Rozwój systemów transportu publicznego w Polsce

 

Album "Od dorożki do metra" ukazuje dzieje światowej oraz polskiej komunikacji miejskiej, charakteryzuje dawny i współczesny tabor tramwajowy, autobusowy i trolebusowy. Osobne rozdziały ukazują dzieje i współczesność metra w Polsce. W albumie nie zabrakło także historii biletów i mundurów konduktorskich. Całość podana została w przystępny sposób i okraszona świetnymi zdjęciami.

Komunikacja_Miejskai_okładka.jpg

Komunikacja miejska

Charakterystyka transportu miejskiego w Polsce

 

Transport publiczny jest istotnym czynnikiem wzrostu wysokozurbanizowanych społeczeństw - mimo to przez polityków, decydentów, ekonomistów, pedagogów, a nawet ekologów traktowany jest „po macoszemu”. Mimo, że w polskich miastach żyje 62% społeczeństwa, to rola transportu publicznego jest notorycznie niedoceniana i marginalizowana! Z tego powodu Wydawnictwo Quixi Media wspólnie z Fundacją Świat Wokół Nas postanowiło wydać publikację zatytułowaną „Złota księga komunikacji miejskiej w Polsce".

PEZ_okładka.jpg

Polska energetyka zawodowa

Skąd się bierze prąd w gniazdku?

Publikacja "Polska energetyka zawodowa" jest swego rodzaju kontynuacją, rozwinięciem projektu "Elektroenergetyka Polska". Pozycja została kompletnie przeredagowana i wzbogacona o nie poruszaną wcześniej tematykę, m.in.: rynek energii w Polsce i paliwa w energetyce konwencjonalnej. Ponadto na nowo zredagowano rozdziały: OZE, Energetyka jądrowa oraz Perspektywy rozwoju. 

Czyste_Miasto_okładka.jpg

Czyste miasto

Nowojorskie "Białe Skrzydła", warszawska Góra Gnojna i zielonogórski klaster zagospodarowania odpadów

 

Projekt "Czyste miasto" powstał w ścisłej współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz pod patronatem Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami i Krajowej Izby Gospodarowania Odpadami. Album pokazuje największe wyzwania jakie stoją przed branżą. Nie koncentruje się jednak tylko na odpadach komunalnych, sortowniach i spalarniach. Omawia także kwestie związane z odpadami przemysłowymi, medycznymi. Publikacja stała się przebojem na 40-stym Jublileuszowym Zjeździe KFDZOM.

Elektroenergetyka_okładka.jpg

Energetyka polska

Historia branży w Polsce

 

"Elektroenergetyka polska" to pozycja przygotowana pod patronatem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Operator. Publikacja porusza tematykę początków światowej i polskiej elektroenergetyki, przedstawia krótką historię żarówki jako pierwszego odbiornika elektryczności, omawia zagadnienia związane z energetyką przemysłową, odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową. Album szybko stał się w branży bardzo popularny!

Ciepłownictwo_okładka.jpg

Ciepłownictwo polskie

Od ogniska i pieca do grzejnika i ciepła systemowego

 

Tak jak przed tysiącami lat ogień dający ciepło przyczynił się do rozkwitu ludzkości, tak dzisiaj nowoczesne i proekologiczne ciepłownictwo jest wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. Ta szczególna ranga branży powoduje, że jej historia, pamiątki, zabytki techniki będące metryką myśli inżynierskiej oraz aktualna problematyka zasługują na upowszechnienie. Dlatego też przygotowaliśmy pierwszą taką w branży publikację "CIEPŁOWNICTWO POLSKIE" jest pierwszym w branży kompendium o tych zagadnieniach.

Krosno_01.jpg

Homo viator

Historia podróżowania

 

Album powstał z okazji  XX-lecia ośrodków ruchu drogowego w Polsce. Prezentuje historie podróżowania, motoryzacji, drogownictwa, znaków drogowych, uprawnień komunikacyjnych oraz dzieje ośrodków ruchu drogowego w Polsce. Patronem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Dyrektorów Ośrodków Ruchu Drogowego w Polsce.

EKO_CITY_okładka.jpg

Eko city

Gospodarka odpadami w Białej Podlaskiej

 

„EKO CITY” to okolicznościowy album prezentujący budowę i funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlasce, na tle polskiej i światowej historii gospodarowania tym, co zwykliśmy nazywać śmieciami. Za pieniądze z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Miasto Biała Podlaska wraz z BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. zbudowało zakład, który odbiera i przetwarza śmieci od około 190 tys. mieszkańców regionu. Głównym celem tej inwestycji, oprócz co najmniej 60% redukcji ilości odpadów wywożonych na składowisko, jest produkowanie biogazu w procesie fermentacji. Z selektywnie zebranych odpadów zielonych wytwarzany jest kompost używany jako nawóz. Pomimo mało poetyckiej tematyki album jest niezwykle interesujący i barwny.