Warmińsko-kopia_edited.jpg
ikona-PDF_imagelarge.png
Wielkopolskie_okładka-kopia.jpg
ikona-PDF_imagelarge.png
Lubuskie.jpg
ikona-PDF_imagelarge.png
Śląskie_okładka_www.jpg
ikona-PDF_imagelarge.png

Cele publikacji, czyli co chcemy osiągnąć

KTO?

 

Od kogo zależy sukces firm wodociągowych?

 

Interesariusze wodociągów to zarówno osoby i instytucje, które mają wpływ na przedsiębiorstwo, jak i te, które pozostają w zasięgu jego oddziaływania.

 

Zalicza się do nich:

 • klientów

 • organ właścicielski

 • kooperantów

 • pracowników

 • urzędy i banki

 • społeczności lokalne.

CO?

 

Co chcemy osiągnąć?

 

Cele promocyjne:

 • zrozumienie problemów przedsiębiorstwa przez interesariuszy (np.: awarii)

 • akceptacja poziomu cen wody

 • uzasadnienie potrzeb inwestycyjnych

 • zbudowanie wizerunku przedsiębiorstwa wyższej użyteczności publicznej

 • ukazanie istotnej roli przedsiębiorstwa w życiu każdego mieszkańca

 • przedstawienie wodociagów jako firmy perspektywicznej i nowocześnie zarządzanej.

 

JAK?

Jak tego dokonać?

Udział w projekcie "Sekrety wody", zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ książka: 

 • jest elementem przemyślanych i nieszablonowych działań promocyjnych

 • edukuje społeczność lokalną w zakresie istoty działalności wodociągów

 • pokazuje rolę wodociągów w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw

 • popularyzuje formy ochrony słodkiej wody

 • uczy szacunku dla środowiska naturalnego człowieka.

 

 

Sposoby, czyli do kogo trafi album

LIDERZY OPINII

 

Kształtowanie opinii publicznej odbywa się przez tzw. „liderów opinii”, czyli osób, które – ze względu na swoje wykształcenie, wykonywany zawód, zajmowaną pozycję społeczną i realnie wpływają na opinię ogółu.

Album trafi więc do:

 • dziennikarzy

 • samorządowców

 • polityków

 • ludzi kultury i sztuki

 • lekarzy, notariuszy, prawników

 • osób zarządzających służbami mundurowymi (policja, straż, wojsko).

DECYDENCI

 

Szczególnym rodzajem odbiorców są decydenci, mający bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wodociągów: rada i zarząd miasta, dyrektorzy banków, urzędów skarbowych, ZUS.

Duże znaczenie ma także dystrybucja albumów do ważnych urzędów, instytucji i ośrodków edukacji:

 • organów władzy ustawodawczej i wykonawczej

 • urzędów centralnych

 • kluczowych uczelni wyższych

 • izb gospodarczych.

SPOŁECZNOŚĆ

Niezmiernie ważni dla przedsiębiorstwa są także kontrahenci, dostawcy, podwykonawcy, a także pracownicy, dlatego część nakładu powinna trafić i do nich.

Obdarowanie przedmiotową książką szerokiego grona mieszkańców byłoby bardzo kosztowne. Dobrą i sprawdzoną praktyką jest przekazanie albumów do szkolnych i gminnych bibliotek. Z ich pomocą można przygotować interesujące lekcje dla młodzieży i pogadanki dla miejscowej społeczności.

 

Efekty, czyli korzyści dla Wodociągów

ZAUFANIE 

 

Rozpowszechnienie albumu traktującego o historii i wyjątkowej roli wodociągów, uświadomi mieszkańcom zaangażowanie firmy w zaspokajanie ich najbardziej podstawowych potrzeb, a także dbałość o środowisko, w którym żyją. Zdobycie sympatii lokalnej społeczności, a także zaufania władz samorządowych i decydenckich, to sprawdzona recepta na sprawne i rozwojowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

WIZERUNEK

 

Zaangażowanie w projekt, z uwagi na jego wysoką rangę, utrwala korzystny wizerunek przedsiębiorstwa, wpływa na jego rozpoznawalność i wzrost prestiżu w oczach otoczenia. Warto inwestować w markę, gdyż kontrahenci, otoczenie biznesu czy instytucje finansowe są zainteresowani współpracą jedynie z odpowiedzialnymi podmiotami, które – prócz dobrych wyników finansowych – są świetnie zarządzane oraz mają dobrą reputację wśród kontrahentów i miejscowej ludności.

KOMUNIKACJA

Prezentacja wodociągów na łamach albumu to nieszablonowy sposób dotarcia z rzeczowym komunikatem do kierunkowego odbiorcy. Jest to rozwiązanie 

nowatorskie i wyjątkowo skuteczne. Przewaga albumu nad innymi formami promocji polega na bogato ilustrowanej zawartości merytorycznej – także w ujęciu historycznym – która właściwie nie ulega dezaktualizacji. Książka taka przez wiele lat może z dumą prezentować się na regałach w wielu domach, instytucjach i bibliotekach.

 
UZNANIE

 

W Polsce, wzorem cywilizacji zachodnich, lawinowo rośnie grupa miłośników ekologii i przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności w działaniach gospodarczych. Coraz większym szacunkiem cieszą się firmy zaangażowane społecznie i to one mają największą szansę na zdobycie zaufania klientów, rozwój i sukces rynkowy.

FACHOWCY

 

Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, że część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych. Gdy prestiż firmy jest wysoki, wzrasta też zaufanie do niej pracowników, co z kolei zwiększa atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy oraz pozwala przyciągnąć i zatrzymać najlepszych fachowców.

INTEGRACJA

Integracja środowiska wodociągowców przynosi wielorakie korzyści: kształtowanie rynku, możliwość wpływania na rozwiązania prawodawcze, transfer wiedzy, tworzenie kultury innowacyjności, wymiana doświadczeń (technicznych, inwestycyjnych, prawnych), szkolenie pracowników, inicjowanie przedsięwzięć ponadlokalnych, wspólne działania marketingowe i wizerunkowe.

 

Przewaga konkurencyjna,
czyli dlaczego warto?

SYNERGIA

 

Albumowi "Sekrety wody" towarzyszy internetowy serwis www.WodociagiPolskie.pl. Prezentacje przedsiębiorstw wodociągowych zostaną więc opublikowane zarówno w albumie, jak i w Internecie. Pozwoli to na dotarcie do olbrzymiej grupy odbiorców.

GRUPA DOCELOWA

 

Publikacja trafi do wyjątkowej, sprofilowanej grupy odbiorców aktywnie wpływającej na decyzje inwestycyjne i odpowiedzialnych za rozwój branży oraz tzw. „liderów opinii” – sektorowych ekspertów, decydentów, urzędników, polityków, dziennikarzy, naukowców, samorządowców oraz ludzi biznesu.

BOGATE WNĘTRZE

Album jest niezwykle ciekawy – zawiera mnóstwo unikalnych fotografii oraz porusza, w przystępny i niebanalny sposób, wyjątkową tematykę. Będzie więc świetnym nośnikiem

prezentacji Państwa firmy, bowiem ludzie nadal wyżej cenią ciekawą opowieść od nachalnej reklamy.

SIŁA PRZEKAZU

 

Zwielokrotnimy siłę przekazu Państwa prezentacji poprzez umieszczenie Państwa wizerunku w rozdziale „Liderzy”. Na Państwa życzenie, wzmocnimy prezentację materiałem fotograficznym w części redakcyjnej.

GRATIS

 

Cena zakupu nie stanowi bariery dla potencjalnego czytelnika, ponieważ album będzie kolportowany bezpłatnie w starannie dobranej grupie docelowej.

DŁUGOWIECZNOŚĆ

Czas oddziaływania prezentacji opublikowanej w albumie jest wydłużony do kilku lat, ponieważ czytelnik wraca do lektury wiele razy; ponadto w naszej kulturze książek się nie wyrzuca!

FORMA

 

Prezentacje przedsiębiorstw w albumie traktowane są jako naturalne uzupełnienie części redakcyjnej, jako dodatkowe, wiarygodne źródło informacji.

BIAŁY KRUK

 

Publikacja ma prestiżowy charakter ze względu na ekskluzywną formę wydania oraz fakt, że nie da się jej kupić w żadnej księgarni! To sprawia, że jest unikatowa i dostępna wyłącznie w formie upominku.

SOUVENIR

Album to doskonały, niezobowiązujący upominek, souvenir dla gości, kooperantów, klientów – głównie dzięki wyjątkowej estetyce wydania oraz ponadczasowości poruszanej tematyki.

IDEA PUBLIKACJI, CZYLI FILOZOFIA WYDAWCY

Czytelnicy prestiżowego i nobliwego czasopisma „British Medical Journal” uznali, że wodociągi i kanalizacja zasługują na miano największego osiągnięcia medycznego ostatnich 150 lat! Ich zdaniem, dostęp do czystej wody i podstawowe zasady higieny, były istotniejsze, niż odkrycie antybiotyków i szczepionek. Tym sposobem, kran z wodą i niepozorny klozet ze spłuczką, urosły do rangi miernika rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, co warto popularyzować!

 
 

Podstawowe informacje techniczne

DANE TECHNICZNE

 

 • Format: 235 x 290 mm

 • Liczba stron: minimum 144

 • Oprawa: twarda albumowa

 • Papier: 170 g/m2 kreda

 • Druk: 4+4 (dwustronnie pełnobarwny)

 • Uszlachetnianie okładki: folia mat jednostronnie

 • Termin wydania: II kwartał 2019 roku

TEMATYKA

 

 • Woda - źródło życia

 • Cykl hydrologiczny

 • Zasoby wody

 • Po co nam woda?

 • Woda w higienie

 • Z dziejów wodociągów

 • Skąd się bierze woda w kranie?

 • Ekologia

 • Dzieje wodociągów w regionie

 • Liderzy branży

DYSTRYBUCJA
 • Liderzy opinii

 • Media regionalne i lokalne

 • Instytucje branżowe

 • Administracja samorządowa

 • Administracja rządowa

 • Urzędy centralne

 • Izby gospodarcze

 • Uczelnie wyższe

 • Biblioteki publiczne

 • Targi i konferencje

 • Środowiska biznesu

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Proponujemy Państwu dwa różne rozwiązania: 

Prezentacja na łamach całego nakładu

Zalety: 

 • unikalne narzędzie promocyjne

 • kilkusettysięczna grupa czytelnicza

 • bezpłatne rozpowszechnienie na terenie całej Polski

 • egzemplarze okazowe w cenie

 • prezentacja na łamach serwisu internetowego przez minimum 12 miesięcy

Zakup nakładu zindywidualizowanego

Zalety:

 • dowolne zagospodarowanie I i IV strony okładki

 • opatrzenie albumu Państwa słowem wstępnym

 • prezentacja Państwa Przedsiębiorstwa na pierwszych stronach albumu

 • brak w albumie reklam innych firm

 • taka książka to idealny upominek i świetne dopełnienie wielu uroczystości, jubileuszy, kongresów, targów, spotkań 

Prezentacja komplementarna

Oczywiście możliwe jest skorzystanie z obydwu rozwiązań jednocześnie w rewelacyjnej cenie!

 

KONTAKT Z WYDAWCĄ

cdd07e_c0b94bfca6b44a2e9f9e7aa098688d7f~

Jacek Wiśniewski

dyrektor

telefon: 52 551 37 66

mobile: 512 945 503

jwisniewski@quixi.pl

Piotr Woźniak

dyrektor marketingu

telefon: 52 551 37 66

mobile: 722 856 846

pwozniak@quixi.pl

Michał Bochen-kopia.jpg

Michał Bochen

wicedyrektor wydawniczy

telefon: 52 551 37 66

mobile: 516 003 638

mbochen@quixi.pl

Jacek_Wiśniewski_srednie3.jpg

Jacek Wiśniewski

dyrektor ds. rozwoju

telefon: 52 551 37 66

mobile: 512 945 503

jwisniewski@quixi.pl

Wydawnictwo Quixi Media

85-061 Bydgoszcz, Matejki 1A
www.quixi.pl

Bydgoszcz_małe.jpeg